Ældre patient med pneumoni

 

Patienthistorie

Gerda Frederiksen (GF) er 81 år og bor i egen lejlighed på 2. sal. Hun er enke og har to døtre, der ikke bor i samme by som hende. GF har været indlagt pga. Colles-fraktur for ca. ét år siden, men hun har stadig lidt problemer med hånden og kan derfor ikke selv hænge vasketøj op eller gøre rent. GF har derfor hjemmehjælp en gang om ugen til hjælp med rengøring og til brusebad.

 

GF synes, at det er blevet lidt mere besværligt at gå ned ad trapperne til gaden. Hun er mere træt end vanligt, bliver mere forpustet og hoster også mere. En morgen hun vågner, føler hun sig utilpas, hun fryser og sveder samtidigt og hun hoster gulligt ekspektorat op. Hun har ingen appetit og spiser og drikker ikke ret meget i løbet af dagen. Hun sover næsten også hele dagen.

 

Næste morgen bliver GF dyspnøisk, da hun vil gå ud på toilettet, og må holde pauser undervejs. Hun er lige ved at falde, da hun rejser sig fra toilettet. Hun går ind og ringer til sin læge, der efter tilsyn indlægger hende akut på mistanke om en pneumoni.

 

 

Pleje og behandling

Efter ankomsten til det medicinske modtagelsesafsnit på hospitalet bliver blodtryk, puls, temperatur, bevidsthedsniveau og respirationsfrekvens målt af sygeplejersken. GF’s respirationsfrekvens er på 20/min., blodtryk er 105/60, pulsen er 100. GF har en saturation på 86 %, og hun har læbecyanose. Der opsættes 5 l ilt.

 

GF kan fint give udtryk for, hvordan hun har det, men falder hurtigt i søvn. Lægen undersøger GF ved bl.a. at lytte med stetoskop på hjerte og lunger. Der bliver ordineret en røntgenundersøgelse af thorax samt måling af infektions-, væske- og levertal. Derudover ordineres gastal, som sygeplejersken måler ved en arteriepunktur. Da GF har gulligt ekspektorat, sendes det til dyrkning og resistensundersøgelse for at sikre, at det er en bakteriel infektion, som kan behandles med antibiotika.

 

På røntgenbilledet ses det, at GF har et infiltrat på højre lunge, og CRP er 203 mg/l, opstartes penicillin 2 mill IE. x 3. GF får ordineret CPAP, da hun lige nu er for afkræftet til selv at anvende PEP-fløjte.

 

CPAP-behandling hjælper GF til at få løsnet sekretet. Sygeplejersken får kontaktet en af GF’s døtre, da hun ikke har fået ringet til dem og fortalt, at hun skulle indlægges. Hjemmeplejen kontaktes ligeledes. Ud fra væsketallene vurderes det, at  GF er dehydreret. Derfor opsættes 1 l NaCl til langsomt indløb i PVK.

 

To dage senere kan GF udskrives til hjemmeplejen. GF er stadig afkræftet og bliver let dyspnøisk, så derfor er der ordineret yderligere hjælp til GF morgen, middag og aften samt madordning. GF udskrives med PEP-fløjte, 2 l ilt, som formentlig er en midlertidig behandling pga. pneumonien. Derudover kommer hjemmesygeplejersken og giver GF i.v. antibiotika, som hun skal fortsætte med to dage endnu, hvorefter hun kan overgå til tabletbehandling. GF skal følges af egen læge i forhold til pneumonien, men der vil i løbet af ca. en måned komme en iltsygeplejerske fra hospitalet til konsultation i hjemmet for at undersøge, om GF igen kan undvære ilten.

 

Se også http://www.lungemedicin.dk/retningslinier/Godkendte%20retningslinier/Iltbehandling.pdf

 

Birgit Refsgaard Iversen, uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Gerda

Spørgsmål

Hvilke symptomer er der på pneumoni?

 

Hvorfor bliver GF cyanotisk?

 

Hvad er cyanose?

 

Hvilke forholdsregler er der ved behandling med ilt?

 

Hvad kan vi gøre, hvis behandling af ilt ikke er tilstrækkelig? Og hvorfor?

 

Hvorfor skal NaCl indløbe langsomt?

 

Hvordan fungerer PEP-fløjten, og hvor ofte skal GF anvende den?